تور های یک روزه طبیعت گردی:

 

1.تور رایگان طبیعت گردی پارک صفارود رامسر، تاریخ:97/01/09، روز:پنجشنبه

 

2. مرداب هسل(چالوس)، تاریخ:97/02/07، روز جمعه

 

3. دریاسر (تنکابن)، تاریخ:97/02/21، روز: جمعه

 

4. موچش(جواهرده رامسر )، تاریخ :97/02/28، روز: جمعه

 

5. سد خاکی سقالکسار(گیلان)، تاریخ:97/03/04، روز:جمعه

 

6.چوتوک (جواهرده رامسر)، تاریخ:97/03/11، روز:جمعه

 

7.قلعه رودخان(گیلان،فومن)، تاریخ:97/04/01، روز: جمعه

 

8.آبشار تودارک (لشتو)، تاریخ:97/04/08، روز: جمعه

 

9.غاردانیال(متل قو)، تاریخ:97/05/12،روز:جمعه

Copyright 2017 by Ovita Gasht | Design by webcade
دی ان ان