ترجمه بندهای نامه ریجکتی از حوزه شینگن:

 1. سند مسافرتی (مدارک) ارائه شده به سفارت از سوی شما جعلی یا تقلبی میباشد.
 2. هدف از سفر و چگونگی وضیعت شما در طول مدت آن اثبات نگردیده است.

  -شما علی رغم توضیحات موجود در برگه راهنمای مربوطه، تنها بخشی از مدارک درخواستی مرتبط با تقاضای روادید را ارائه نمودید. به این جهت شرایط لازم جهت بررسی در خواست روادید در چارچوب قوانین اتباع خارجی برای سفارت محرز نگردیده است.

  -هدف شما از سفر با توجه به مدارک/ توضیحات شفاهی ارائه شده، اثبات نگردیده است.

  -شما اطلاعات متضادی در خصوص هدف از سفر ارائه نمودید.

  -نسبت خانوادگی با شخص دعوت کننده اثبات نگردیده است.

  -مدارک شغلی ارائه نشده و یا کافی نبوده است.

  -روادید های صادر شده پیشین با دعوت کننده مشابه، جهت سفر به کشور مورد نظر استفاده نشده اند.

  -رزرو هتل و پرواز ارائه شده، پس از مصاحبه لغو شده اند.

 3. سندی جهت داشتن درآمد کافی برای تامین هزینه ی اقامت شما در کشور های حوزه ی شینگن و یا هزینه ی بازگشتتان به وطن یا کشور محل سکونت، یا رفتن به کشور ثالثی که پذیرشتان در آن تضمین شده باشد ارائه نشده است و یا شما امکان تامین قانونی این هزینه ها را ندارید.

  -طبق دعوت نامه رسمی ارائه شده توسط شما، شخص دعوت کننده از توان مالی کافی برخوردار نمیباشد.

  -دعوت نامه رسمی ارائه نگردیده است.

  -توان مالی کافی شما جهت تامین شخصی هزینه سفر اثبات نگردیده است.

  لطفا توجه داشته باشید که گواهی ساده بانک بدون پرینت تراکنش های سه ماه آخر حساب، جهت اثبات تمکن مالی قابل قبول نمیباشد.

  لطفا توجه داشته باشید که مبلغی که به تازگی به حساب بانکی واریز گردیده بدون پرینت تراکنش های سه ماه آخر، به عنوان اثبات تامین مالی پذیرفته نمی شود.

 4. شما با در اختیار داشتن روادید شینگن و یا روادید ملی محدود به یک کشور عضو شینگن، بیش از 90 روز در بازه زمانی 180 روزه را در منطقه کشور های عضو شینگن گذرانده اید.

  -این پاراگراف مربوط به افرادی است که قبلا موفق به اخذ ویزای شینگن شده اند, اما بیش از اعتبار ویزای خود در حوزه ی شینگن اقامت داشته اند.

  توجه داشته باشید اصولا در هر 180 روز, شما تنها 90 روز مجاز به حضور در منطقه شینگن می باشید. از این رو صدور روادید تنها پس از اتمام این محدوده زمانی 180 روزه امکان پذیر است.

 5. بر علیه شما اطلاعاتی در SIS (سامانه اطلاعات شینگن) ثبت شده است. تا زمانی که این اطلاعات در سامانه موجود باشند، صدور روادید اصولا امکان پدیر نمیباشد.                                                    -قبلا از یکی از کشورهای حوزه شینگن ریپورت شده اید و اطلاعات مربوط به منع ورود شما در سامانه ثبت شده است.
 6. یک یا تعدادی از دولت های عضو شینگن شما را به منزله ی تهدیدی برای نظم عمومی، امنیت ملی یا بهداشت عمومی، به شرح مندرج در ماده 2 بند 19 از مقررات شماره ی  562/2006 اتحادیه اروپایی (راجع به قانون مرز های شینگن)، و یا تهدیدی برای روابط بین المللی یک یا تعدادی از دولت های عضو می نگرند.
 7. مدرکی دال بر وجود بیمه درمانی مسافرتی مناسب، معتبر و مکفی ارائه نشده است.
 8. اطلاعات ارائه شده در خصوص هدف از سفر شما برای سفارت قابل اعتبار نیست.

  -رابطه ی میان فعالیت شغلی شما با دعوتنامه تجاری و یا موضوع نمایشگاه احراز نگردید.

  -موعد یا زمان دلیل سفر شما، طی زمان بررسی درخواست روادید منقضی گردید. زمان اقدام شما برای درخواست روادید دیر بوده است.

 9. تصمیم شما مبنی بر خروج از کشور های عضو، پیش از اتمام اعتبار روادید، اثبات نگردید. 

  سفارت موظف است احتمال عدم بازگشت شمارا برآورد نماید. مدارک و سایر اطلاعات ارائه شده از سوی شما، برای نتیجه مثبت این پیش بینی کافی نبود برخی مواردی

  که سفارت در این راستا بررسی می نماید عبارت اند از :

  -وابستگی خانوادگی در ایران ( همسر، فرزندان خردسال، تعهد سرپرستی و ....)

  -وابستگی شغلی ( وجود شغل ثابت)

  -وابستگی اقتصادی ( در آمد شغلی منظم و یا حقوق بازنشستگی، حساب بانکی در گردش با موجود نهایی کافی، سایر درآمد ها از طریق اجاره و یا مالکیت ملک)

  توجه داشته باشید که شما باید وابستگی های مالی و عاطفی کافی به کشور محل سکونت خود را ارائه نمایید.
 10. مدارک کافی برای اثبات اینکه امکان تقاضای ویزا از قبل را نداشته و ناگزیر به در خواست ویزا در مرز بوده اید ارائه نکرده اید.

در کشور محل زندگی خود سفارت مربوطه وجود داشته باشد و شما از کشوری دیگر درخواست خود را مطرح کرده باشید این بند از دلایل ریجکتی شما معرفی خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright 2017 by Ovita Gasht | Design by webcade
دی ان ان