آیا تا به حال شده که در طول سفر ناچار شوید،همزمان به دو مقصد سفر کنید و برای تهیه بلیط دو  سره با مشکل مواجه شوید؟ این وضعیت باعث شده تا شرکت های هوایی پرواز هایی  با نام کامباز (open jaw) به مسافران خود معرفی کنند.

پرواز کامباز(open jaw) به نوعی از بلیط هواپیما گفته می شود به وسیله آن از شهر به مقصد  اول پرواز کرده  و از مقصد دوم  به شهر مبدا باز گردد.

این نوع پرواز مزایای زیادی دارد و برای افرادی که دائم در سفر هستند بهتر است.

 

Copyright 2017 by Ovita Gasht | Design by webcade